Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Sơn Linh

Sản phẩm & Dịch vụ Mạ Kẽm Nhúng Nóng

Mạ kẽm ngành chiếu sáng

Mạ kẽm ngành chiếu sáng

Mạ kẽm ngành chiếu sáng

Mạ kẽm nhúng nóng phục vụ ngành chiếu sáng đô thị

Mạ kẽm ngành giao thông

Mạ kẽm ngành giao thông

Mạ kẽm ngành giao thông

Mạ kẽm nhúng nóng phục vụ ngành giao thông

Mạ kẽm ngành điện lực

Mạ kẽm ngành điện lực

Mạ kẽm ngành điện lực

Mạ kẽm phục vụ ngành điện lực Song hành cùng ngành điện lực vượt qua những khó khăn để vươn lên phát triển mạnh mẽ và ...

Mạ kẽm ngành viễn thông

Mạ kẽm ngành viễn thông

Mạ kẽm ngành viễn thông

Mạ kẽm nhúng nóng phục vụ ngành viễn thông Cùng với sự phát triển của ngành viễn thông trong những năm qua, cùng với sự đa ...

Giới thiệu về công nghệ mã kẽm

Công Nghệ Mã Kẽm Mạ kẽm nhúng nóng là công nghệ bảo vệ bề mặt bằng phương pháp phủ lên bề mặt kim loại một lớp kẽm mỏng. Lớp kẽm này được tạo thành qua quá trình nhúng kim loại đã qua xử lý bề mặt vào một bể chứa kẽm nóng chảy.

Kỹ thuật & chất lượng

Đối tác

Back to top